SADIKE MESEČNIH JAGOD

Na voljo je še nekaj sadik mesečnih jagod sorte Irma, primernih za jesensko sajenje.