SADIKE MESEČNIH JAGOD

Na voljo imamo še nekaj sadik mesečnih jagod sorte Irma.